Test corectura RND D

1 / 176

Intervalul între sunetele care compun "o serie de sunete foarte scurte" este de :

2 / 176

Pentru a evita un pericol iminent, conducătorii trebuie să ia toate măsurile cerute de împrejurări, chiar dacă se îndepărtează de la dispoziţiile R.N.D.

3 / 176

În caz de accident care pune în pericol persoanele care se găsesc la bord, conducătorul trebuie :

4 / 176

Ce se înţelege prin termenul "zi" întrebuinţat în R.N.D ?

5 / 176

Toate navele fluviale trebuie să aibă mărci care indică linia maximă de încărcare ?

6 / 176

Durata unui sunet lung este de :

7 / 176

Conducătorii navelor remorcate trebuie să se conformeze ordinelor conducătorului convoiului ?

8 / 176

"Bordul liber" este :

9 / 176

Ce se înţelege prin "navă" în sensul R.N.D. ?

10 / 176

Ce se înţelege prin termenul de "în staţionare" folosit în R.N.D. ?

11 / 176

Care sunt îndatoririle altor persoane care se găsesc la bordul navei :

12 / 176

Orice conducător de navă, dacă constată avarierea unei instalaţii de semnalizare (stingerea unei lumini, deplasarea unei geamanduri, distrugerea unui semnal, etc.) este obligat :

13 / 176

Ce se înţelege prin "marş" în sensul R.N.D. :

14 / 176

Navele de pasageri pot transporta un număr de pasageri corespunzător :

15 / 176

Ce se înţelege prin termenul de “noapte” în sensul R.N.D. ?

16 / 176

Durata unui sunet scurt este de :

17 / 176

Scări de pescaj poartă navele care au pescajul de cel puţin :

18 / 176

Ce se înţelege prin “ambarcaţiune mică”, în sensul Regulamentului de Navigaţie pe Dunăre ?

19 / 176

Ce se înţelege prin “serie de sunete foarte scurte “ ?

20 / 176

În scopul evitării de a pune în pericol viaţa persoanelor sau de a provoca pagube altor nave, conducătorii pot lua toate măsurile de precauţie, chiar dacă nu sunt prevăzute dispoziţii speciale în Regulamentul de Navigaţie pe Dunăre ?

21 / 176

Ce obligaţii aveţi dacă sunteţi conducătorul unei nave şi vă găsiţi în apropierea altei nave avariate, ale cărei persoane sunt în pericol sau nava poate deveni un obstacol pentru navigaţie ?

22 / 176

Zona 1 a căii navigabile corespunde unei înălţimi aparente a valurilor de :

23 / 176

Zona a 3-a a căii navigabile corespunde unei înălţimi aparente a valurilor de :

24 / 176

Zona a 2-a a căii navigabile corespunde unei înălţimi aparente a valurilor de :

25 / 176

Ce se înţelege prin termenul “navă care pescuieşte” ?

26 / 176

Ce se înţelege prin termenul “serie de bătăi de clopot“ ?

27 / 176

Cum pot fi folosite luminile şi proiectoarele ?

28 / 176

Care este intensitatea şi arcul de orizont la care poate fi văzută o lumină albă din pupa unei nave ?

29 / 176

Ce lumini poartă navele ce navigă cu vele ?

30 / 176

Ce lumini trebuie să poarte, noaptea, ambarcaţiunile mici autopropulsate, a căror lungime a corpului nu depăşeşte 20 m, care remorchează sau duc în cuplu ambarcaţiuni mici ?

31 / 176

Ce lumini pot să poarte noaptea, ambarcaţiunile mici autopropulsate, ce nu depăşesc 7 m, în marş ?

32 / 176

Ambarcaţiunea mică legată la mal, noaptea, cu excepţia bărcilor de serviciu ale navelor trebuie să poarte :

33 / 176

Plasele sau alte unelte de pescuit ale navelor care pescuiesc, ziua întinse în apropierea şenalului şi care pot prezenta o piedică pentru navigaţie, vor fi semnalizate cu :

34 / 176

Luminile din imaginea de mai jos sunt purtate noaptea de :

Question Image

35 / 176

Ce lumini trebuie să aibă o ambarcaţiune mică cu rame, noaptea în marş ?

36 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

37 / 176

Luminile de mai jos sunt purtate noaptea de :

Question Image

38 / 176

Imaginea de mai jos reprezintă :

Question Image

39 / 176

Luminile din imaginea de mai jos sunt purtate noaptea de:

Question Image

40 / 176

Ce lumini trebuie să poarte navele cu vele în marş şi unde ?

41 / 176

Ce indică semnalul alăturat ?

Question Image

42 / 176

Luminile din figura alăturată sunt văzute noaptea la :

Question Image

43 / 176

O navă care navigă cu vele folosind în acelaşi timp şi motor, ziua în marş, trebuie să poarte:

44 / 176

Semnalizarea prevăzută pentru noapte la nave trebuie să fie purtată, în plus, şi ziua , în condiţii de :

45 / 176

Care este semnalizarea suplimentară a navelor de supraveghere fluvială ziua în marş în exercitarea atribuţiunilor lor :

46 / 176

Emiterea de către o navă a unui semnal fonic lung pe vizibilitate bună are semnificaţia de :

47 / 176

Care este culoarea, forma şi care sunt caracteristicile unei geamanduri de bifurcaţie ?

48 / 176

Care sunt caracteristicile luminii de coastă (far) de bifurcaţie ?

49 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

50 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

51 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

52 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

53 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

54 / 176

Care dintre cele două semnale de mai jos crează obligaţii conducătorilor de nave ?

Question Image

55 / 176

Atunci când o navă este în pericol şi vrea să ceară ajutor, poate emite semnale sonore ?

56 / 176

Şcondrii pentru dreapta au culoarea :

57 / 176

Ce indică semnalul alăturat ?

Question Image

58 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos :

Question Image

59 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

60 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

61 / 176

Care dintre cele două semnale de mai jos reprezintă semnalul de interzicere ?

Question Image

62 / 176

Se pot folosi lumini şi semnale ce nu sunt prevăzute în R.N.D ?

63 / 176

Pe întregul parcurs navigabil al fluviului, şenalul este balizat după sistemul:

64 / 176

Ce semnificaţie au semnalele de mai jos ?

Question Image

65 / 176

Priviţi semnalul de mai jos. Ce semnificaţie are ?

Question Image

66 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

67 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

68 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

69 / 176

Priviţi cele două semnale de mai jos. Care este semnalul de obligaţie ?

Question Image

70 / 176

Atunci când o navă aflată în pericol vrea să ceară ajutor, ea poate să emită :

71 / 176

Nava care emite, “serie de sunete foarte scurte” ce semnalizează ?

72 / 176

Şcondri pentru stânga au culoarea :

73 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat :

Question Image

74 / 176

Priviţi semnalul de mai jos. Ce semnificaţie are ?

Question Image

75 / 176

Priviţi imaginea de mai jos. Ce semnificaţie are ?

Question Image

76 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

77 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

78 / 176

Care dinte cele două semnale de mai jos este semnal de indicaţie :

Question Image

79 / 176

Care este forma, culoarea şi care sunt caracteristicile unei geamanduri pentru stânga ?

80 / 176

Ce semnificaţie au semnalele din desenul alăturat ?

Question Image

81 / 176

Priviţi semnalul alăturat . Ce semnificaţie are ?

Question Image

82 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

83 / 176

Care dintre obligaţiile de mai jos, vă revin când sunteţi de cart la comanda unei nave în marş şi întâlniţi semnalul de mai jos ?

Question Image

84 / 176

Ce semnificaţie generală are semnalul de mai jos ?

Question Image

85 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

86 / 176

Care dintre cele două semnale alăturate este semnalul de indicaţie ?

Question Image

87 / 176

Cum semnalizează noaptea navele care sunt în pericol şi cer ajutor ?

88 / 176

Geamandurile de culoare verde cu lumină verde intermitentă balizează :

89 / 176

Lumina de coastă (far) de pe malul stâng, are următoarele caracteristici :

90 / 176

Ce indică semnalul alăturat ?

Question Image

91 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

92 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat ?

Question Image

93 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat ?

Question Image

94 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

95 / 176

Geamandurile luminoase şi neluminoase, şcondrii şi jaloanele pentru dreapta sau pentru stânga, în principiu, ce marchează ?

96 / 176

Lumina de coastă (far) de pe malul drept şi lumina de coastă (far) de pe malul stâng în principiu indică :

97 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat ?

Question Image

98 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

99 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

100 / 176

Navele care sunt în pericol şi cer ajutor, ce semnal vizual arată ziua ?

101 / 176

Ce semnificaţie au geamandurile de culoare roşie cu lumina roşie intermitentă ?

102 / 176

Lumina de coastă (far) de pe malul drept are următoarele caracteristici:

103 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat ?

Question Image

104 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat ?

Question Image

105 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat ?

Question Image

106 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

107 / 176

Ce semnificaţie au geamandurile luminoase şi neluminoase, şcondrii şi jaloanele de joncţiune şi de bifurcaţie ?

108 / 176

În principiu semnalele de mai jos indică :

Question Image

109 / 176

Două panouri suprapuse, de forma şi culoarea din figura de mai jos, indică ?

Question Image

110 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

111 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

112 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

113 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

114 / 176

Care din cele două semnale de mai jos crează obligaţii pentru conducătorii de nave ?

Question Image

115 / 176

Care este forma, culoarea şi care sunt caracteristicile luminii unei geamanduri pentru dreapta ?

116 / 176

Jaloanele de aliniament indică :

117 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

118 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

119 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

120 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

121 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

122 / 176

Care din cele două semnale de mai jos crează obligaţii pentru conducătorii de nave ?

Question Image

123 / 176

Care este forma, culoarea şi care sunt caracteristicile luminii unei geamanduri pentru dreapta ?

Question Image

124 / 176

Jaloanele de aliniament indică :

Question Image

125 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

126 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

127 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

128 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea ?

Question Image

129 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

130 / 176

Care dintre cele două semnale crează obligaţii pentru conducătorii de nave ?

Question Image

131 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

132 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

133 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

134 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

135 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

136 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

137 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

138 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

139 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

140 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

141 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

142 / 176

Ambarcaţiunile mici care navigă izolat şi convoaiele remorcate sau formaţiile în cuplu compuse numai din ambarcaţiuni mici, sunt obligate:

143 / 176

Toate navele trebuie să treacă în timpul cel mai scurt posibil trecerile înguste?

144 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

145 / 176

Cine cedează drumul în cazul întâlnirii dintre două ambarcaţiuni mici? (Din care una este autopropulsată şi cealaltă nepropulsată)

146 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

147 / 176

Amonte pe calea navigabilă este sensul:

148 / 176

Este interzis a se angaja cu o navă în intervalele dintre unităţile unui convoi remorcat?

149 / 176

Unde este interzis de a se instala plase sau alte unelte de pescuit?

150 / 176

Când nu se aplică interdicţia de a se lăsa să se târască ancore, parâme sau lanţuri?

151 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată?

Question Image

152 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

153 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată?

Question Image

154 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată?

Question Image

155 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos?

Question Image

156 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos?

Question Image

157 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos?

Question Image

158 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos?

Question Image

159 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

160 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

161 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

162 / 176

Ce semnificaţie are semnalul din imaginea alăturată ?

Question Image

163 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

164 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

165 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

166 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

167 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

168 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

169 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

170 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

171 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

172 / 176

Ce semnificaţie are semnalul de mai jos ?

Question Image

173 / 176

Geamandura din figura de mai jos marchează:

Question Image

174 / 176

Geamandura din figura de jos marchează :

Question Image

175 / 176

Ce semnificaţie are semnalul alăturat arborat la staţiile semaforice de pe Dunărea Maritimă ?

Question Image

176 / 176

Ce semnificaţie are flamura de mai jos arborată la catargul staţiei semaforice Ceatal Ismail?

Question Image

Your score is

%d blogeri au apreciat: