termeni si conditii pentru achizitiile serviciilor noastre

Termeni si conditii pentru serviciile din categoria sailing shots (Inchiriaza un velier, Discover Sailing, Trash the dress, Happy sailing-birthday, Say yes, Casatorie civila pe mare):

 

 1. In preturile serviciilor sunt incluse: închirierea ambarcatiunii/ilor, skipper/i, combustibil in limita a 3 ore/zi (ce se consuma suplimentar se taxeaza conform consum 5 euro/h de motor), taxa de curatenie.
 2. Pentru achizitionare te rugam sa verifici cu noi disponibilitatea pentru data dorita de tine. Nu garantam disponibilitatea in orice zi.
 3. Comanda plasata va fi validata dupa plata integrala a serviciului comandat.
 4. Nu sunt incluse in preturile serviciilor: taxele de marina altele decat Marina Limanu si Marina Mangalia.
 5. Seanergya Yachting nu este raspunzatoare pentru afectarea programului de inchiriere cauzat de fenomenele meteorologice. In cazul in care conditiile meteorologice pun in pericol siguranta navigatiei, serviciile vor fi reprogramate la o data ulterioara convenita de comun acord.
 6. Seanergya Yachting este exonerata de orice raspundere pentru orice incidente, din culpa Clientului, la bordul ambarcatiunii inchiriate care au ca rezultat accidentarea vreunuia dintre membrii echipajului. Prin Client se intelege totalitatea persoanelor care se urca la bordul ambarcatiunii/lor, in afara skipperului.
 7. In cazul in care Seanergya Yachting anuleaza serviciul comandat din oricare alte motive in afara conditiilor meteorologice de natura sa puna in pericol siguranta navigatiei, Beneficiarul va fi despagubit cu o suma egala cu 30% din valoarea serviciului.
 8. Clientul are dreptul de a folosi toate echipamentele si utilitatile aflate la bordul ambarcatiunii.
 9. Clientul trebuie sa detina la bordul ambarcatiunii documentele sale de identitate si sa le prezinte autoritatilor ori de cate ori ii sunt cerute.
 10. Clientul trebuie sa respecte legislatia romana in vigoare, sa semneze si sa respecte integral Regulamentul de bord.
 11. Clientul este obligat sa achite, in cazul distrugerii sau avarierii bunurilor aflate la bordul velierelor sau care intra in componenta acestora, din culpa sa exclusiva, contravaloarea acestora, in termen de 48 de ore de la stabilirea contravalorii daunelor.
 12. Clientul este obligat sa tina seama de instructajul facut de skipper pentru a mentine securitatea ambarcatiunii si a echipajului de la bordul ambarcatiunii.
 13. In cazul in care Beneficiarul anuleaza serviciul comandat, Seanergya Yachting va percepe o taxa de penalizare de 30% din valoarea serviciului.
 14. Beneficiarul/Clientul declara in mod expres ca el insusi precum si echipajul este apt medical pentru a urca la bordul navei, pentru a naviga si pentru a beneficia de serviciile achizitionate.
 15. Beneficiarul/Clientul este obligat sa ia la cunostinta, sa respecte integral si sa semneze Regulamentul de conduita privind navigatia cu ambarcatiuni cu motor/vele, asa cum est descris in prezentele Termeni si conditii. Regulamentul va fi inmanat beneficiarului/cursantului pentru semnare inaintea prestarii serviciului achizitionat.

regulament de conduita privind navigatia cu ambarcatiuni cu motor/vele

 1. Este obligatoriu sa se respecte recomandarile skipperului. Compania Seanergya Yachting este exonerata de orice raspundere cu privire la accidentele care survin din culpa membrilor echipajului.
 2. Charterele si evenimentele organizate de Seanergya sunt exclusiv de agrement, ca urmare persoanele aflate la bordul ambarcatiunilor nu vor folosi deplasarea decat in scopuri de agrement.
 3. Este interzisa desfasurarea de activitati ilegale la bordul ambarcatiunilor.
 4. Dotarile ambarcatiunilor (aragaz, frigider, toaleta) vor fi folosite conform instructajului skipperilor.
 5. Plonjonurile in mare fara acordul skipperului sunt interzise.
 6. Nu sunt permise animale de companie la bordul ambarcatiunilor.
 7. Fumatul este interzis la bordul ambarcatiunilor.
 8. Deplasarea si pozitia pe ambarcatiune în timpul activitatilor de agrement pe mare se va face conform indicatiilor skipperului pentru a se evita accidentarilor cauzate de manevrele mobile si caderea de pe ambarcatiune. Participantii trebuie sa se tina permanent de partile fixe din fibra/metal sau lemn ale ambarcatiunii atat in timpul stationarii, cat si in timpul deplasarii. Se va evita tinerea de manevre din material texil. Atat in timpul stationarii, cat si in timpul deplasarii, pozitia corpului trebuie sa fie joasa, astfel incat sa se evite ranirea cauzata de miscarea dintr-un bord in altul a ghiului si de asemenea, pentru a se evita cadearea de la bordul ambarcatiuni cauzata de inclinarea si miscarea acesteia.
 9. Purtarea vestelor de salvare este obligatorie.

………………………………………………………………

Termeni si conditi pentru serviciile din categoria cursuri (Curs categoria C, Curs categoria D, Curs de vele, Curs radiocomunicatii maritime)
 1. Cursurile acreditate de Autoritatea Navala Romana si organizate de Seanergya Yachting  sunt cursuri de pregatire in vederea in vederea obtinerii de catre beneficiarul servicului/ilor/cursant a cunostintelor teoretice necesare sustinerii examenului/elor pentru obtinerea certificatului/elor international/e de conducator de ambarcatiune de agrement clasa/ele C si/sau D si/sau obtinerea mentiunii S (sailing), precum si pentru obtinerea de catre beneficiarul servicului/ilor/cursant a cunostintelor practice necesare pentru manevra ambarcatiunilor de agrement cu motor si/sau vele cu lungime de 2,5 m până la 24 m, destinată utilizarii in scopuri sportive şi recreative, la nivel de incepatori. Beneficiarului/cursantului i se asigura conditiile necesare dobandirii cunostintelor teoretice si practice mai sus aratate, asimilarea acestora depinzand insa in totalitate de implicarea personala a acestuia in insusirea acestor cunostinte. De aceea, Seanergya Yachting nu poate garanta obtinerea certificatului de navigatie care se elibereaza de catre Autoritatea Navala Romana, conform legislatiei romane in vigoare, si care este totodata organizatorul examenului pentru obtinerea acestui permis.
 2. Seanergya Yachting organizeaza la finalul cursului/rilor o examinare teoretica/practica a fiecarui beneficiar/cursant si, in cazul in care acesta obtine punctajul minim necesar, i se elibereaza diploma/ele de absolvire a cursului/rilor, diploma/e necesara pentru inscrierea la examenul organizat de Autoritatea Navala Romana, corespunzator cursului absolvit.
 3. Cursurile pentru obtinerea/prelungirea certificatului de operator radio tip Long Range Certificate (LRC) in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit pentru ambarcatiuni de agreement sunt cursuri de pregatire in vederea obtinerii de catre beneficiar/cursant a cunostintelor teoretice si practice necesare sustinerii examenului pentru obtinerea/prelungirea certificatului de operator radio tip Long Range Certificate (LRC) in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit pentru ambarcatiuni de agrement.Beneficiarului/cursantului i se asigura conditiile necesare dobandirii cunostintelor teoretice si practice mai sus aratate, asimilarea acestora depinzand insa in totalitate de implicarea personala a acestuia in insusirea acestor cunostinte.
 4. Seanergya Yachting, autorizata sa examineze de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), organizeaza la finalul cursului o examinare teoretica/practica a fiecarui beneficiar/cursant si, in cazul in care acesta obtine punctajul minim necesar, i se elibereaza diploma de absolvire a cursului pe baza careia se va elibera de catre ANCOM certificatul corespunzator cursului absolvit.
 5. In pretul cursului/irilor sunt incluse: organizarea instruirii teoretice si practice a beneficiarului/cursantului, suportul de curs, precum si eliberarea diplomei/lor de absolvire pentru cursul/rile achizitionate, in cazul in care beneficiarul/cursantul promoveaza examenul final.
 6. Locatia desfasurarii partii teoretice a cursurilor va fi comunicata beneficiarului/ cursantului prin email/telefon cu minimum o saptamana inaintea inceperii cursului/irlor.
 7. Locatia desfasurarii partii practice a cursurilor este Marina Limanu.
 8. Comanda plasata va fi validata dupa plata integrala a serviciului comandat.
 9. Seanergya Yachting  isi rezerva dreptul de a amana efectuarea serviciului de instruire in cazul conditiilor meteo de natura sa puna in pericol bunurile sau viata persoanelor implicate, sau in cazurile de forta majora.
 10. Seanergya Yachting va restitui suma incasata drept contravaloare a serviciilor de instruire in cazul in care, din motive exclusiv imputabile ei, instruirea nu se mai tine deloc.
 11. Beneficiarul/cursantul este oblige sa achite, in cazul distrugerii sau avarierii bunurilor aflate la bordul ambarcatiunilor de practica sau care intra in componenta acestora, bunurilor aflate in salile de curs din culpa exclusivă a sa, sumele nesuportate de asigurator privind reparatiile ambarcatiunii, bunurile distruse/avariate aflate la bordul ambarcatiunii  sau care intra in componenta acesteia, costurile aferente imobilizarii ambarcatiunii avariate, bunurile avariate din salile de curs in termen de 48 de ore de la momentul finalizarii dosarului de dauna de catre asigurator.
 12. Beneficiarul/cursantul este obligat sa respecte indicatiile instructorilor si profesorilor de curs pe toata durata cursului, in caz contrar, Seanergya Yachting fiind exonerata de orice raspundere cu privire la producerea de accidente care nu survin din culpa sa.
 13. Toate drepturile decurgand din proprietatea intelectuala asupra cursurilor, modelelor, schitelor, planselor, precum si a oricarui material scris, audio, video sau software folosite de Seanergya Yachting in procesul de instruire apartin acesteia, cu privire la acestea fiind aplicabile prevederile legii 8/1996 privind drepturile de autor.
 14. Este interzisa orice reproducere, in orice scop, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor scrise, audio, video sau software folosite de Seanergya Yachting in procesul de instruire.
 15. Beneficiarul/cursantul este obligat sa ia la cunostinta, sa respecte integral si sa semneze Regulamentul de conduita privind sesinile teoretice, practice si de examinare, asa cum este descris in prezentele Termeni si Conditii. Regulamentul va fi inmanat beneficiarului/cursantului pentru semnare inaintea prestarii serviciului achizitionat.

 

regulament de conduita privind sesiunile teoretice, practice si de examinare

 1. Este obligatoriu sa se respecte indicatiile profesorului/ilor/instructorului/ilor. Compania este exonerata de orice raspundere cu privire la accidentele care survin din culpa cursantilor.
 2. Este interzisa desfasurarea de activitati ilegale la bordul ambarcatiunii/ilor de practica.
 3. Dotarile ambarcatiunilor (aragaz, frigider, toaleta) vor fi folosite conform indicatiilor instructorului/ilor.
 4. Plonjonurile in apa fara acordul instructorului/ilor sunt interzise.
 5. Nu sunt permise animale de companie la bordul ambarcatiunii/ilor de practica.
 6. Fumatul este interzis la bordul ambarcatiuni/ilor de practica.
 7. Deplasarea si pozitia pe ambarcatiune în timpul activitatilor de agrement pe mare se va face conform indicatiilor instructorului/ilor pentru a se evita accidentarilor cauzate de manevrele mobile si caderea de pe ambarcatiune. Participantii trebuie sa se tina permanent de partile fixe din fibra/metal sau lemn ale ambarcatiunii atat in timpul stationarii, cat si in timpul deplasarii. Se va evita tinerea de manevre din material texil. Atat in timpul stationarii, cat si in timpul deplasarii, pozitia corpului trebuie sa fie joasa, astfel incat sa se evite ranirea cauzata de miscarea dintr-un bord in altul a ghiului si de asemenea, pentru a se evita cadearea de la bordul ambarcatiuni cauzata de inclinarea si miscarea acesteia.
 8. Purtarea vestelor de salvare la indicatia instructorului/ilor este obligatorie.

………………………………………………………………

Termeni si conditi pentru serviciile din categoria teambuilding (Skipper wannabe, Corprate Regatta)

 

 1. In preturile serviciilor sunt incluse: închirierea ambarcatiunii/ilor, skipper/i, combustibil in limita a 3 ore/zi (ce se consuma suplimentar se taxeaza conform consum 5 euro/h de motor), taxa de curatenie.
 2. Pentru achizitionare te rugam sa verifici cu noi disponibilitatea pentru data dorita de tine. Nu garantam disponibilitatea in orice zi.
 3. Comanda plasata va fi validata dupa plata integrala a serviciului comandat si pentru numar de minium 8 persoane.
 4. Nu sunt incluse in preturile serviciilor: taxele de marina altele decat Marina Limanu si Marina Mangalia.
 5. Seanergya Yachting nu este raspunzatoare pentru afectarea programului de inchiriere cauzat de fenomenele meteorologice. In cazul in care conditiile meteorologice pun in pericol siguranta navigatiei, serviciile vor fi reprogramate la o data ulterioara convenita de comun acord.
 6. Seanergya Yachting este exonerata de orice raspundere pentru orice incidente, din culpa Clientului, la bordul ambarcatiunii inchiriate care au ca rezultat accidentarea vreunuia dintre membrii echipajului. Prin Client se intelege totalitatea persoanelor care se urca la bordul ambarcatiunii/lor, in afara skipperului.
 7. In cazul in care Seanergya Yachting anuleaza serviciul comandat din oricare alte motive in afara conditiilor meteorologice de natura sa puna in pericol siguranta navigatiei, Beneficiarul va fi despagubit cu o suma egala cu 30% din valoarea serviciului.
 8. Clientul are dreptul de a folosi toate echipamentele si utilitatile aflate la bordul ambarcatiunii.
 9. Clientul trebuie sa detina la bordul ambarcatiunii documentele sale de identitate si sa le prezinte autoritatilor ori de cate ori ii sunt cerute.
 10. Clientul trebuie sa respecte legislatia romana in vigoare, sa semneze si sa respecte integral Regulamentul de bord.
 11. Beneficiarul este obligat sa achite, in cazul distrugerii sau avarierii bunurilor aflate la bordul velierelor sau care intra in componenta acestora, din culpa sa exclusiva, contravaloarea acestora, in termen de 48 de ore de la stabilirea contravalorii daunelor.
 12. Clientul este obligat sa tina seama de instructajul facut de skipper pentru a mentine securitatea ambarcatiunii si a echipajului de la bordul ambarcatiunii.
 13. In cazul in care Beneficiarul anuleaza serviciul comandat, Seanergya Yachting va percepe o taxa de penalizare de 30% din valoarea serviciului.
 14. Beneficiarul/Clientul declara in mod expres ca el insusi precum si echipajul este apt medical pentru a urca la bordul navei, pentru a naviga si pentru a beneficia de serviciile achizitionate.
 15. Beneficiarul/Clientul este obligat sa ia la cunostinta, sa respecte integral si sa semneze Regulamentul de conduita privind navigatia cu ambarcatiuni cu motor/vele, asa cum este descris in prezentele Termeni si conditii. Regulamentul va fi inmanat beneficiarului/clientului pentru semnare inaintea prestarii serviciului achizitionat.

regulament de conduita privind navigatia cu ambarcatiuni cu motor/vele

 1. Este obligatoriu sa se respecte recomandarile skipperului. Compania Seanergya Yachting este exonerata de orice raspundere cu privire la accidentele care survin din culpa membrilor echipajului.
 2. Charterele si evenimentele organizate de Seanergya sunt exclusiv de agrement, ca urmare persoanele aflate la bordul ambarcatiunilor nu vor folosi deplasarea decat in scopuri de agrement.
 3. Este interzisa desfasurarea de activitati ilegale la bordul ambarcatiunilor.
 4. Dotarile ambarcatiunilor (aragaz, frigider, toaleta) vor fi folosite conform instructajului skipperilor.
 5. Plonjonurile in mare fara acordul skipperului sunt interzise.
 6. Nu sunt permise animale de companie la bordul ambarcatiunilor.
 7. Fumatul este interzis la bordul ambarcatiunilor.
 8. Deplasarea si pozitia pe ambarcatiune în timpul activitatilor de agrement pe mare se va face conform indicatiilor skipperului pentru a se evita accidentarilor cauzate de manevrele mobile si caderea de pe ambarcatiune. Participantii trebuie sa se tina permanent de partile fixe din fibra/metal sau lemn ale ambarcatiunii atat in timpul stationarii, cat si in timpul deplasarii. Se va evita tinerea de manevre din material texil. Atat in timpul stationarii, cat si in timpul deplasarii, pozitia corpului trebuie sa fie joasa, astfel incat sa se evite ranirea cauzata de miscarea dintr-un bord in altul a ghiului si de asemenea, pentru a se evita cadearea de la bordul ambarcatiuni cauzata de inclinarea si miscarea acesteia.
 9. Purtarea vestelor de salvare este obligatorie.